DANIŞMANLIK

16

Yılların deneyim ve profesyonelliği ile yenilikçi çözümler.

Tecrübeli, birikimli ve ana faaliyet alanlarımızda uzun yıllar görev yaparak bu birikimlerini Türk halkına sunma iddiası ve kararlığında olan firmamız savunma, havacılık, teknoloji, enerji sektörü, gümrük mevzuatı alanlarında ihtiyaç duyabileceğiniz her türlü ihtiyaçlarda yanınızda olmak ve sizin problemlerinizi kendi problemi gibi kabul edip bütün gücü ile çalışarak birlikte çözüme ulaşmaya hazırdır.

Ana faaliyet alanlarımız arasında gururla ve büyük bir kendine güven ile gösterdiğimiz danışmanlık kapsamında; havacılık, enerji, gümrük mevzuatı, mânia problemleri, denizcilik ve her türlü hukuki problemlerinizde müvekkiliniz olmaya ve sizi sorunlarınızı üstlenerek çözmeye hazırız.

Danışmanlık hizmetlerimiz ulusal/uluslararası her türlü işbirliği, teknolojik yenilik, ürün geliştirme, proje geliştirme ve yürütme, ortaklık ve birleşmeyi kapsamaktadır.

Gümrük Mevzuatı

2026

Her türlü gümrük işlemi ithalat, ihracat danışmanlığı ve bu işlemlerden kaynaklanan idari ve yargısal uyuşmazlıklara ilişkin ortaya çıkan tüm hukuki sorunların çözümlerine ilişkin hukuki danışmanlık.

İş Hukuku Mevzuatı

unnamed-1

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

“işçi”, “işveren”, “işveren vekili” ve “alt işveren” arasındaki hukuki ilişkiler ile bunların devlet ve sendikalarla olan ilişkileri, sosyal sigortalar, özel sigortalar, sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler, sosyal sigortaların finansmanı ve primler, işverenin yükümlülükleri, sosyal sigortaların kapsamı ve isteğe bağlı sigortalılık, kısa vadeli sigorta kolları, iş kazası, meslek hastalığı sigortası, analık sigortası, uzun vadeli sigorta kolları, malullük sigortası, yaşlılık sigortası, ölüm sigortası, gelir ve aylıkların birleşmesi, gelir ve aylık bağlanmasını engelleyen haller, genel sağlık sigortası ve işsizlik sigortası, hizmetlerin birleştirilmesi ve borçlanma yoluyla değerlendirilmesi, bireysel emeklilik sistemi, katılmasız sosyal güvenlik sistemi, sosyal yardımlar ve hizmetler sırasında ortaya çıkan tüm hukuki sorunların çözümlerine ilişkin hukuki danışmanlık.